در این بخش شما می توانید خلاقیت ها و سلیقه های طراحان مختلف را در ایجاد صفحات خطای ۴۰۴ مشاهده نمایید که هر کدام طرحی جالب را برای این بخش ساخته اند.

South Park Studios

http://www.southparkstudios.com/404

Dilbert Website

http://www.dilbert.com/404


Blizzard Entertainment

http://us.blizzard.com/en-us/error.html


Future of Web Design London

http://futureofwebdesign.com/404


Popscreen

http://www.popscreen.com/404


GDZLLA SMASH PAGE (NOT FOUND)

http://gdzl.la/404


Carsonified 404

http://carsonified.com/404


Chris Jennings 404

http://chrisjennings.com/404


Twurn

http://twurn.com/404


Houston, we have a problem! Abduzeedo

http://abduzeedo.com/404


Henrik Hedegaard – WOOPSIE DAISY!

http://henrikhedegaard.com/404/404.html


Wufoo Page Not Found

http://wufoo.com/404/


Jamie Huskisson 404

http://www.jhuskisson.com/404


Tele2 404

http://www.tele2.no/404.html


TattooSales.com – Page Not Found

http://www.tattoosales.com/404.aspx


What the Dickens…?

http://www.dazeofourlives.com/404


Suspended Animations

http://suspendedanimations.com/404


Oops! You bwoke it

http://www.homestarrunner.com/404


YouCastr – Woops!

http://www.youcastr.com/404


Acro Media Inc – Dude, we can’t find that page!

http://www.acromediainc.com/404