یک شرکت اقدام به برپایی جشن عروسی نمود واعلام کرد داخل كیك عروسی چکی به مبلغ 50000 دلار وجود دارد
ملاحظه کنید چی شد