gauhar.lw.literal_narenji_ir.jpg

این کیک حاصل سوتفاهم آقای شیرینی پز عزیز داستان ما بوده است. ماجرا از این قرار است که ایشان ایمیلی را دریافت می کند، که در آن از وی خواسته شده مورد فرستاده شده را روی کیک چاپ کند. اما مورد فرستاده شد در ایمیل این بود‫:‬

http://rost.kharkov.ua/temp/logo.jpg/
 
 

‎آقای قناد هم دقیقا همین عبارت را بدون کم و کاست بر روی کیک چاپ کرد و تحویل مشتری داد‫.‬ فکر کنم شما هم متوجه مشکل شده باشید‫.‬ بله، تنها یک اسلش ‫(/)‬ ناقابل باعث بروز این اشتباه مضحک و به دردسر افتادن قناد داستان ما شده است‫.‬ اگر همین آدرس را بدون اسلش آخر آن در مرورگرتان تایپ کنید چه خواهید دید؟ هورا، یک لوگوی صورتی خوش رنگ از Epcot که مطمئنا کیک زیبایی از کار در می آمده‫!‬

 

logo_narenji_ir.jpg