چه کسی می‌داند در هر دقیقه در اطراف ما چه اتفاق می‌افتد؟ مثلا 5 باز زلزله در هر دقیقه بدون اینکه ساکنان آن کشورها کسی را داشته باشند تا به آن‌ها بگوید مواظب باشید. یا اینکه 18 نفر از گرسنگی می‌میرند.

   • در هر دقیقه یک خانواده آمریکایی 0.096 دلار درآمد دارند. 250 نوزاد در این کشور متولد می‌شوند که 113 نفر از آنها در خانواده‌های فقیر هستند و 15 نوزاد با نقص و مشکلات جسمی به دنیا می‌آیند.
  • اپرا وینفری (مجری ثروتمند یکی از شوهای تلویزیونی در آمریکا) در هر دقیقه 523 دلار درآمد دارد.
  • یک فرد متوسط در جهان در یک دقیقه 0.013 دلار درآمد دارد. یک فرد متوسط در آمریکا که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کند در هر دقیقه 013 دلار درآمد دارد که در هند درآمد آن 0.025 دلار است.
  • فردی که در کارخانجات نایک در ویتنام کار می‌کند در هر دقیقه 0.0014 دلار درآمد دارد در حالی که درآمد شرکت نایک در همین مدت 36.505 دلار است.
  • در هر دقیقه 3 جنایت در آمریکا رخ می‌دهد. 55 هزار 757 گالن بنزین استفاده می‌شود و دو ماشین به سرقت می‌روند.
  • در هر دقیقه 360 رعد و برق به زمین برخورد می‌کند و 5 زلزله رخ می‌دهد.
  • در هر دقیقه 54 هزار و 700 کیلو پس مانده غذا دور ریخته می‌شود و 430 هزار کیلو زباله تولید می‌شود.
  • در هر دقیقه 9 نفر به ایدز آلوده می‌شوند. 107 نفر می‌میرند و 18نفر از گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند.