وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد میکند:

 

در 2 صدم ثانیه: سپر در هم میشکند. اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل میکند.

در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر 2 تن به جلو پرتاب میشوند.

در 5 صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد میکند.

در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلوئی به داشبورد می خورد

در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد میکند

در یک دهم ثانیه: سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو میپیوندند!

 

یادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانیه اول باقی مانده....

 

کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشسته‌اید و چه در عقب ماشین، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری، و چه در مسافرت‌های بلند جاده‌ای.