میدونید اگه ما بیایم یك خانم زیبا و جوان 20 ساله رو به این سیب تشبیه كنیم....
وقتی این خانم زیبا و جوان مسن تر میشه و مثلا به سن 40-50 سالگی میرسه این خانم رو به چه چیزی میشه تشبیه کرد؟


کنجکاو شدین؟


میخواین بدونین؟
ادامه ی مطلب رو ببینید تا بفهمید....


میدونید اگه ما بیایم یك خانم زیبا و جوان 20 ساله رو به این سیب تشبیه كنیم

وقتی این خانم زیبا و جوان مسن تر میشه و مثلا به سن 40-50 سالگی میرسه این خانم رو به چه چیزی میشه تشبیه کرد؟


کنجکاو شدین؟


میخواین بدونین؟


پایین صفحه رو ببینید تا بفهمید

:::::::

بفرمایید